Petrus Antonius Dahlhaus


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Petrus Antonius Dahlhaus

DAHLAUS, Petrus Antonius, oud 58 jaar,  koopman, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gebogen, mond en kin bedekt, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is dun van haar op den schedel:

 

Werd 9 Juni 1886 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens omkooping van getuigen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 21 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijmegen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 15-04-1832   

Overleden: 25-05-1894

Geboorteplaats: Nijmegen

Fotonummer: GN1665

Misdrijf: omkooping van getuigen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 25-08-186

Uitschrijving: 21-01-1891

 

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 21-01-1886
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 21-01-1886

Ingezonden: