Nicolaas Joseph Kouw


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

KOUW, Nicolaas Josph, oud 46 jaar, sigarenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Overschie, laatst gewoond hebbende te Delfshaven, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : 

 

Werd 4 Mei 1883 door het gerechtshof te

's Gravenhage wegens het bedriegelijk namaken van billetten door eene door de wet bekrachtigde bank, tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 4 Mei a, s. uit de Strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 19-03-1849 

Overleden: 12-01-1919

Geboorteplaats:  Overschie

Fotonummer: GN1771 

Misdrijf: bedriegelijk namaken van billetten door eene door de wet bekrachtigde bank

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 03-09-1883

Uitschrijving: 04-05-1895

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 05-06-1884
Het nieuws van den dag : kleine courant 05-06-1884
Het nieuws van den dag : kleine courant 05-06-1884
Het nieuws van den dag : kleine courant 05-06-1884

Ingezonden: