Menzo Marten Martens


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Menzo Marten

MARTEN (zich noemende MARTENS), Menzo Marten, oud 31 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Baflo, laatst wonende te ten Boer, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Groningen dd. 1 Dec. 1874 wegens valschheid in onderhandsch geschrift veroordeeld tot 2 jaar celstraf; en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Leeuwarden dd. 27 Dec. 1877 wegens soortgelijk misdrijf tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 27 December e. k. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met mattenslaan werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 10-05-1851   

Overleden: 29-06-1927

Geboorteplaats: Baflo 

Fotonummer: GN1718

Misdrijf: valschheid in onderhandsch geschrift 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 31-12-1877
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 31-12-1877

Ingezonden: