Marinus Jacobus Timmerman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Marinus Jacobus Timmerman

TIMMERMAN, Marinus Jacobus, oud 37 jaar, koetsier, ongehuwd, Protestant, geboren te Middelburg, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 12 Oct. 1878 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid, 20 April 1880 en 3 Oct. 1883 door dat te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk tot 6 en 9 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 5 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-01-1851 

Overleden: 10-11-1907

Geboorteplaats: Middelburg

Fotonummer: GN1764 

MIsdrijf: valschheid, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 15-10-1883

Uitschrijving: 05-07-1888

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementskaart Veenhuizen opname 17-08-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname 17-08-1896

Ingezonden: