Louis Archambout


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Louis Archambout

ARCHAMBOUT, Louis, oud 34 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Leuitre (Frankrijk) laatst gewoond hebbende te Brussel, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; 

 

Werd 28 Nov. 1882 door den krijsraad te Amboina, wegens openbare schending en gewelddadige aanranding der eerbaarheid tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 7 maanden afslag, is 10 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was reiniger. Hij kan schrijven en spreekt Fransch. 


Personalia:

Geboren: 06-09-1853   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leuitre ( Frankrijk) 

Fotonummer: GN1769 

Misdrijf: openbare schending en gewelddadige aanranding der eerbaarheid

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-11-1883

Uitschrijving: 18-05-1888

 De kranten berichten:


Ingezonden: