Klaas de Jong


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

JONG, Klaas de, oud 28 jaar, schippersknecht,

ongehuwd, Protestant, geboren te Zwartsluis zonder vaste woonplaats, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang en breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 2 Oct. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal met geweldpleging tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zwartsluis begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was voortdurend ziek. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 28-01-1860 

Overleden: 

Geboorteplaats: Zwartsluis 

Fotonummer: GN1786 

Misdrijf: diefstal met geweldpleging

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 04-10-1883
Provinciale Drentsche en Asser courant 04-10-1883

Ingezonden: