Karel Frederik Christiaan Fuchs


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

FUCHS, Karel Frederik Christiaan, oud 48 jaar, scheepskok, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, pogen bruin, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 5 November 1862 wegens diefstal, 10 Juni 1873 en 15 Juli 1875 wegens landlooperij, door het gerechtshof te 's Hertogenbosch 28 Juli 1876 wegens valschheid in geschriften; door de rechtbank te Amsterdam 3 Januari 1877 wegens diefstal, door het gerechtshof te Amsterdam 9 September 1878 wegens misbruik van vertrouwen, 24 Maart 1880 wegens landlooperij, door het gerechtshof te 's Gravenhage 16 December 1880 wegens diefstal van vee in de weide, respectievelijk tot 3 jaar, 3 maanden en 1 maand gevangenisstraf, 1 jaar, 6 maanden, 1 jaar en 4 maanden celstraf, 14 dagen gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 17 September a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 16-11-1836 

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam  

Fotonummer: GN1794 

Misdrijf: landlooperij, diefstal, valschheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 20-12-1880
Het nieuws van den dag : kleine courant 20-12-1880

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: