Jules Ameije


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Jules Ameije

AMEIJE, Jules, oud 35 jaar, koetsier, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Hallum, laatst gewoond hebbende te Vergein, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, hij is op den rechterarm getatoueerd: 

 

Werd 28 April 1881 door den krijgsraad te velde te Kotta Radja wegens manslag tot 18 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is 22 Maart jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Met kamslaan was bij belast. Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Hallum 

Fotonummer: GN1698

Misdrijf: manslag

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: