Joseph Schüman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Joseph Schüman

SCHÜMAN, Joseph, oud 54 jaar, kramer,  weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Ottersum (Limburg), laatst gewoond hebbende te Roermond, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. blond,

voorhoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond, ziet scheel: 

 

Werd veroordeeld: 7 Nov. 1854 door het hof van Assisen te Kleef, wegens diefstal; 5 Juni 1867 door de rechtb. te Roermond, wegens verwonding; 17 Jan. 1868 door die te Tongeren (België) en 10 Febr. 1870 door het provinciaal gerechthof in Limburg, wegens moedwilligen doodslag, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 1 maand celstraf, 4 maanden

gevangenisstraf en 20 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 14 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Mook begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was reiniger. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 19-05-1835   

Overleden: 

Geboorteplaats: Ottersum (Limburg)

Fotonummer: GN1686

Misdrijf: diefstal, verwonding, moedwilligen doodslag

Slachtoffer: zijn echtgenote 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 05-03-1870 

Uitschrijving: 09-04-1871

 De kranten berichten:

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 27-08-1869
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 27-08-1869

Ingezonden: