John Fagg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

FAGG, John, oud 49 jaar, tolk en schilder, ongehuwd, Protestant, geboren te Vlissingen, zonder vaste woonplaats, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 9 December 1862 door den krijgsraad te

's Gravenhage, wegens het zich bedienen van een valsche verlofpas en desertie; 8 Maart 1876 door het gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid in openbare geschriften; 22 December 1880 door dat te 's Hertogenbosch wegens voorwaardelijke bedreiging met woord bij naamloos geschrift, respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 3 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 23 September a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Vlissingen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 11-12-1832

Overleden: 

Geboorteplaats: Vlissingen  

Fotonummer: GN1790 

Misdrijf: valsche verlofpas en desertie, valschheid in openbare geschriften, bedreiging met woord bij naamloos geschrift

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 24-12-1880
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 24-12-1880
De Maasbode 21-04-1886
De Maasbode 21-04-1886 ( na zijn vrijlating in 1885 )

Ingezonden: