Johannes Wilhelmus Gravers


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

GRAVERS, Johannes Wilhelmus; oud 29 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus gewoon, mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een lidteeken op den linkerarm:

 

Werd 11 Mei 1888 door het hoog militair gerechtshof in Ned.-Indië, wegens het met opzet toebrengen van slagen en kwetsuren tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 11 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Delfshaven begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 07-06-1864

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam 

Fotonummer: GN1784

Misdrijf: toebrengen van slagen en kwetsure

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 26-10-1888

Uitschrijving: 11-05-1894

 De kranten berichten:

Partner in crime met Arnoldus Johannes Jacobus van Workum maar zijn medeplichtigheid werd niet bewezen en daarom vrijgesproken. 


Signalementkaarten:

Signalementkaart Veenhuizen opname 29 April 1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 29 April 1896

Ingezonden: