Johannes Wilhelmus Maria Bronsveld


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Johannes Wilhelmus Maria Bronsveld

BRONSVELD, Johannes Wilhelmus Maria, oud 33 jaar, commissionnair, ongehuwd, Roomsch Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam,

lang 1.712 meter, haar en wenkbr. rosachtig, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond; is bijziende: 

 

Werd veroordeeld: 12 Januari 1875 door de rechtbank te Amsterdam, wegens oplichting; 8 Febr. 1876, 19 Maart 1878 en 10 Mei 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, tweemaal wegens misbruik van vertrouwen en eens wegens diefstal en oplichting en 3 Maart 1884 door hetzelfde hof in hooger beroep van het vonnis der rechtbank te Amsterdam, van 3 Januari 1884, wegens misbruik van vertrouwen en oplichting, respectievelijk tot 183 dagen, 15 maanden, tweemaal 2 jaar celstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 19 Januari a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als assistent bij het onderwijs behulpzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 13-06-1855   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1733

Misdrijf: oplichting, misbruik van vertrouwen, diefstal en oplichting


De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 04-03-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 04-03-1884

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

BRONSVELD, Johannes Wilhelmus Maria, oud 25 jaar, commissionair, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gewoon, mond groot, kin rond, board zonder, aangezicht voL, kleur gezond, zeer bijziende: —

 

Werd veroordeeld: 12 Januari 1875 door de rechtbank te Amsterdam, wegens oplichting, tot 183 dagen celstraf; door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschrift, op 8 Februari 1876 tot 2 jaar — en op 19 Maart 1878 tot 15 maanden celstraf; door hetzelfde hof 10 Mei 1881, wegens diefstal, tot 2 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 11 Mei a. s, uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goei. Hij verrichtte schrijf werk en kan dus schrijven.


Ingezonden: