Johannes Rosmulder


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

ROSMULDER, Johannes, oud 42 jaar, arbeider,

ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Gent bij Nijmegen, lang 1.84 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond:

 

Werd 1 Oct. 1885 door het gerechtshof te Arnhem wegens opzettelijke brandstichting tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, is 4 April jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Gent begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was met huisdienst belast. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 07-06-1852 

Overleden: 01-03-1926

Geboorteplaats: Gent bij Nijmegen 

Fotonummer: GN1785 

Misdrijf: opzettelijke brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 24-06-1885
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 24-06-1885
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 21-09-1895
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 21-09-1895

Signalementkaart:

Signalementskaart Veenhuizen opname 20-12-1897
Signalementskaart Veenhuizen opname 20-12-1897

Ingezonden: