Johannes Pennink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1896

Johannes Pennink

PENNINK, Johannes; oud 47 jaar, koopman, gehuwd, Roomsch- Katholiek, geboren te Gemert, laatst gewoond hebbende te Hertogenbosch, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd lang, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, zonder baard, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld door het Provinciaal gerechtshof te Hertogenbosch  21 Nov 1889, wegens verschillende diefstallen, respectievelijk tot 5 jaar tuchtstraf, tweemaal 2 jaar en eens 6 jaar gevangenisstraf.

 

Hij  wordt 6 jan a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich te ontvangst zijner uitgaanskas naar Venlo begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 17-07-1848   

Overleden: 30-06-1925

Geboorteplaats: Gemert

Fotonummer: GN1676 

Misdrijf: verschillende diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:


Ingezonden: