Johannes Mattheus Jacobus Aarts


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

Johannes Mattheus Jacobus Aarts

AARTS, Johannes Mattheus Jacobus, oud 45 jaar, hofmeester, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Ubbergen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 11 Maart 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens moedwillige doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 6 weken afslag, wordt 28 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Ubbergen

Fotonummer: GN1762 

Misdrijf: moedwilligen doodslag

Slachtoffer: zijn echtgenote

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: