Johannes Martinus Hoos


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Johannes Martinus Hoos

HOOS, Johannes Martinus, oud 28 jaar, koperslager, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd laag, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 6 Oct. 1880 en 4 Juni 1881 door den zeekrijgsraad te Willemsoord en 18 Aug. 1885 door de zeekrijgsraad a.b van Zr. Ms. Wachtschip Curaçao, telkens wegens desertie, respectievelijk tot 3 maanden detentie, 2 jaar detentie te ondergaan in l jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 18 Aug. a. s. uit de milt- strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker en het laatst als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN1730 

Misdrijf: desertie

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: