Johannes Köhler


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Johannes Köhler

KOHLER, Johannes, oud 31 jaar, logementhouder, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Leiburg in Westphalen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 11 Nov. 1884 door het gerechtshof te Amsterdam wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 13 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was reiniger. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren: 19-10-1857   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leiburg in Westphalen

Fotonummer: GN1685 

Misdrijf: opzettelijke brandstichting  

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 21-01-1885

Uitschrijving: 13-08-1889

 De kranten berichten:


Ingezonden: