Johannes de Lang


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Johannes de Lang

LANG, Johannes de, oud 26 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amiens, laatst gewoond hebbende te Ossendrecht, lang 1.76 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd rond, neus spits, mond klein, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; heeft op de pols van de linkerhand een anker getatoueerd. 

 

Werd 18 Aug. 1886 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 18 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Breda begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij deed als wasscher dienst. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 16-08-1864   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amiens

Fotonummer: GN1669 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 30-08-1886

Uitschrijving: 01-09-1891

 De kranten berichten:

De grondwet 15-01-1885
De grondwet 15-01-1885

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: