Johannes Antonius Smits


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1888

SMITS, Johannes, Antonius, oud 29 jaar, bakker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Zeddam laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtb.te Arnhem 22 Jan. en 10 Maart 1878 wegens mishandeling, 16 Febr. 1879 en 6 Aug. 1880 wegens bedelarij en diefstal; door het gerechtshof te Amsterdam 2 Oct. 1883 wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 1 maand celstraf, 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf met  last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 21-10-1850

Overleden: 01-05-1927

Geboorteplaats:  Zeddam  

Fotonummer: GN1783

Misdrijf: mishandeling,  bedelarij en diefstal, diefstal 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 06-12-1883

Uitschrijving: 02-10-1888De kranten berichten:

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 22-12-1888:
De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 22-12-1888:

Ingezonden: