Jan Worst Azn


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Jan Worst Azn

WORST Azn. Jan, oud 34 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Hoogeveen en laatstelijk verpleegd in een der bedelaarsgestichten te Veenhuizen, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Assen dd. 29 Maart 1876 en 11 Julij 1877 beide malen wegens bedelarij veroordeeld tot gevangenisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht;  en laatstelijk bij arrest van het geregtshof  te Leeuwarden dd. 15 Nov. 1877 wegens bedreiging met brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 15 November e. k. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; hij was echter lui. Als kleermaker was hij werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:  15-02-1848  

Overleden: 

Geboorteplaats: Hoogeveen 

Fotonummer: GN1723 

Misdrijf: bedelarij, bedreiging met brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementskaart Veenhuizen opname 06-07-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname 06-07-1896

Ingezonden: