Jan van Dalen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Jan van Dalen

DALEN, Jan van, oud 34 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Ambt-Vollenhove, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 20 Jan. 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens moedwlligen doodslag tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 2 jaar afslag, is 5 Nov. jl. na gratie bekomen

te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Steenwijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wasscher werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 20-08-1856   

Overleden: 11-12-1901

Geboorteplaats: Ambt-Vollenhove 

Fotonummer: GN1655

Misdrijf: moedwilligen doodslag

Slachtoffer: H. Voerman

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 21-01-1881
Arnhemsche courant 21-01-1881

Ingezonden: