Jan Frederik Grootveld


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Jan Frederik Grootveld

GROOTVELD, Jan Frederik, oud 39 jaar,  brievenbesteller, gehuwd, Protestant, geboren te Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. rossig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en kin spits, mond klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 15 April 1884 door het gerechtshof te Amsterdam wegens het als openbaar bewaarhouder, verduisteren van bescheiden, veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 6 weken afslag, wordt 4 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven. 

 

Zijn gedrag on de gevangenis was zeer goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 13-12-1849   

Overleden: 19-08-1929

Geboorteplaats: Leeuwarden

Fotonummer: GN1773 

Misdrijf: verduisteren van bescheiden 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 29-04-1884

Uitschrijving: 04-03-1889

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 18-04-1884
Leeuwarder courant 18-04-1884

Ingezonden: