Jan Bogers


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Jan Bogers

BOGERS Jan, oud 27 jaar, timmerman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Etten, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 30 Augustus 1879 door den krijgsraad in het 2de militaire arrondissement te 's Hertogenboseh, wegens twee diefstallen en desertie tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 12 September a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is sluw. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Etten

Fotonummer: GN1692 

Misdrijf: diefstallen en desertie

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: