Jacobus Vaerwijk


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

Jacobus Vaerwijk

VAERWIJK, Jacobus, eigenlijk genaamd Jacobus Franciscus; oud 73 jaar, Belg, zonder beroep weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Senaij (België), laatst gewoond hebbende te Koewacht, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 20 Oct. 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens moedwilligen doodslag tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is na gratie bekomen te hebben den 25sten Juli jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij werd aanhoudend op de ziekenzaal verpleegd. Hij kan niet schrijven en spreekt Vlaamsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Senaij ( Belgie) 

Fotonummer: GN1652

Misdrijf: moedwilligen doodslag

Slachtoffer: zijn buurman Adriaan Geers

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Delftsche courant 10-07-1874
Delftsche courant 10-07-1874
Provinciale Drentsche en Asser courant 29-06-1881
Provinciale Drentsche en Asser courant 29-06-1881

Ingezonden: