Jacobus Blonker


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

BLONKER, Jacobus, oud 32 jaar, boerenknecht,  ongehuwd, Protestant, geboren te Aardenburg, laatst gewoond hebbende te Oostburg, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, hooge rechterschouder: 

 

Werd 24 April 1879 door het gerechtshof te 's-Gravenhage wegens diefstal bij nacht tot 5 jaar tuchthuissiraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 24 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Breda begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als spoelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 22-05-1851  

Overleden: 

Geboorteplaats: Aardenburg

Fotonummer: GN1726 

Misdrijf: diefstal bij nacht

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 07-08-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 07-08-1896

Ingezonden: