Jacob Wenteler


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

Jacob Wenteler

WENTELER, Jacob, oud 35 jaar zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Weesp, lang 1.67 meter, haar wenkbr, oogen bruin, voorhoofd rond, neus en kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, heeft een litteeken aan den pink der linkerhand. 

 

Werd 1 Juni 1886 bij sententie van het Hoog Militair rechtshof in appel wegens manslag met voorbedachten rade tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 8 maanden afslag, is 26 Aug. Jl., na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 20-02-1860   

Overleden: 08-07-1932

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1677 

Misdrijf: manslag

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-06-1886

Uitschrijving: 29-08-1895

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-06-1886
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-06-1886

Ingezonden: