Izaak Levie Wijsenbeek


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

WIJSENBEEK, Izaak Levie, oud 43 jaar, koopman, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Culemborgh, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een liesbreuk: 

 

Werd 30 Juli 1876 door den krijgsraad te Palembang wegens doodslag met voorbedachten rade tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 27 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Culemborgh begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Culemborgh

Fotonummer: GN1800 

Misdrijf: doodslag met voorbedachten rade

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: