Hermanus Dikhuizen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Hermanus Dikhuizen

DIKHUIZEN, Hermanus, oud 39 jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Harderwijk, zonder vaste woonplaats, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem 15 Mei 1873 wegens insubordinatie; door het gerechtshof te Arnhem 4 Oct. 1883 wegens opzettelijke brandstichting, respectievelijk tot 6 jaar kruiwagenstraf en 8 jaar tuchthuisstraf, na herhaaldelijk, wegens bedelarij te zijn veroordeeld geweest.

 

Hij wordt 4 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Steenwijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 20-12-1851   

Overleden: 01-11-1910

Geboorteplaats: Harderwijk 

Fotonummer: GN1666

Misdrijf: insubordinatie, opzettelijke brandstichting, bedelarij 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 15-10-1883

Uitschrijving: 04-10-1891

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 05-10-1883
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 05-10-1883
De standaard 08-08-1883
De standaard 08-08-1883

Ingezonden:

Hermanus Dikhuizen, geb 20-12-1852 te Harderwijk ovr 1-11-1910 te Zwolle, zoon van Hendrik Dikhuizen en Elisabeth Stoks. 

Hij woonde samen met Hiltje Bijlsma en had bij haar zes kinderen. Hilstje was RK en gehuwd, zij kon niet scheiden van haar echtgenoot.