Hendrikus Revenberg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

Hendrikus Revenberg

REVENBERGER, Hendrikus, oud 43 jaar,  arbeider, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Apeldoorn, laatst gewoond hebbende te Deventer, lang 1.70 meter, haar en wenkbr, blond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus klein, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond, springt op krukken: 

 

Werd. veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen, 15 Maart 1883, door het gerechtshof te Leeuwarden 22 Aug. 1883, wegens diefstallen, respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

 

Hij wordt 15 Maart a, s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Deventer begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was kleerlapper. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 23-09-1846

Overleden: 

Geboorteplaats: Apeldoorn

Fotonummer: GN1752 

Misdrijf: diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-03-1885

Uitschrijving: 15-03-1890

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-08-1883
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-08-1883
Arnhemsche courant 30-08-1890
Arnhemsche courant 30-08-1890

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1891

 

REVENBERG , Hendrikus, oud 44 jaar, koopman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Apeldoorn, laatst gewoond hebbende te Deventer, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits, mond breed, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek, ziet scheel;

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen, 15 Maart 1883; door het gerechtshof te Arnhem, 17 Mei 1883 wegens diefstal; door de rechtbank te Zutphen, 8 Oct. 1890 wegens vernieling van goederen een ander toebehoorende en het opgeven van een valschen naam; respectievelijk tot 2 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 27 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Deventer begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed doch is zeer terughoudend. Hij plakte zakjes en maakte passement. Hij kan schrijven.


Ingezonden: