Hendrik Willem Jansen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Hendrik Willem Jansen

JANSEN, Hendrik Willem, oud 36 jaar, zonder beroep, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Gorinchem, lang 1,78 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 8 Febr. 1883 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid in geschrift en misbruik maken van vertrouwen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 8 Febr. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 05-07-1851   

Overleden: 27-06-1909

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN1673 

Misdrijf: valschheid in geschrift en misbruik maken van vertrouwen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 05-07-1882
Provinciale Drentsche en Asser courant 05-07-1882

Ingezonden: