Hendrik Wiezer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

WIEZER, Hendrik, oud 40 jaar, touwslager,  ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Gouda, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist een gedeelte van den wijsvinger der rechterhand: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbanken te 's Gravenhage, Arnhem, Eindhoven, Utrecht en Assen wegens bedelarij en landlooperij, 11 September 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens  tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

 

Hij wordt den 11 September a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zwolle begaven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 25-11-1844

Overleden: 03-12-1917

Geboorteplaats: Gouda   

Fotonummer: GN1792 

Misdrijf: bedelarij en landlooperij, opzettelijke brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 18-09-1880
Leeuwarder courant 18-09-1880
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 14-09-1880
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 14-09-1880

Signalementkaart:

Singalementkaart Veenhuizen opname: 12-05-1896
Singalementkaart Veenhuizen opname: 12-05-1896

Ingezonden:

In 1880 had hij te Beesterszwaag een brandje gesticht in een bosje uit wrevel omdat hij geen brood kreeg. De dag ervoor was hij gevlucht uit Veenhuizen. Voor dit brandje kreeg hij 5 jaar gevangenisstraf. Vanaf dat zijn moeder in 1861 overleed is Hendrik aan het zwerven geweest omdat er in Gouda grote armoede heerste en zijn vader het gezin in dat jaar ook verliet om elders werk te vinden. Hendrik zwierf van leger naar leger, heeft zelfs in Suriname gezeten. En als hij niet in het leger zat zwierf hij wel door het land en probeerde met bedelen wat geld te verdienen. Hij komt dan ook veelvuldig voor in de archieven van Veenhuizen. Hendrik is in 1917 te Waalwijk overleden en was toen koopman. 

 

Hij had een Frans paspoort, tatoeages met namen van zijn ouders en zijn rechter oog was een glazen oog. Hij heeft ook heel veel in Veenhuizen gezeten v.w bedelarij en landloperij. Hij deed ook alles ervoor om maar opgepakt te worden om weer en dak boven zijn hoofd te hebben en natuurlijk eten. Eigenlijk is zijn levensverhaal erg triest en zwaar geweest.

 

Bron: Pia Kleiweg 


Link: