Hendrik Marsman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Hendrik Marsman

MARSMAN, Hendrik, oud 53 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus dik, mond groot, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 18 Sept. 1874 door het hoog militair gerechtshof in Ned. Indië wegens moedwillige brandstichting tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. .

 

Hij genoot 16 maanden afslag, is 26 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zwartsluis begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 16-08-1834   

Overleden: 04-12-1922

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1650

Misdrijf: moedwilligen brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-09-1875

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28-08-1872
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28-08-1872

Ingezonden: