Hendrik Duitsch


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Hendrik Duitsch

DUITSCH, Hendrik, oud 69 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Groningen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd en kin rond, oogen blauw, neus klein, mond groot, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, zijn linkerbeen een weinig korter, mist den middelsten vinger der rechterhand en heeft een breuk:

 

Werd veroordeeld: 18 Nov. 1869 door de rechtbank te

Groningen, 25 Sept. 1872 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, 12 Oct. 1882 door het gerechtshof te Arnhem en 22 Febr. 1883 door dat te Leeuwarden telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf, 5, 6 en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 2 jaar afslag, wordt 31 Aug, a. s. vanuit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was aardappelenschiller. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 13-10-1821   

Overleden: 05-03-1872

Geboorteplaats: Groningen

Fotonummer: GN1670 

Misdrijf: diefstal 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 24-10-1882

Uitschrijving: 31-08-1891

 De kranten berichten:

De Amsterdammer : dagblad voor Nederland 27-02-1883
De Amsterdammer : dagblad voor Nederland 27-02-1883

Ingezonden: