Hendrik de Bruijn


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

Hendrik de Bruijn

BRUIJN, Hendrik de; oud 72 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem, 26 Juli 1880, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid en door de rechtbank te Arnhem, 12 April 1887, wegens verkrachting, respectievelijk tot 6 jaar tuchthuisstraf en 8 jaar gevangenisstraf.

 

Hij genoot 2 maanden afslag, wordt 25 Febr. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijmegen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij wordt voortdurend op de ziekenzaal verpleegd. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 20-12-1822   

Overleden: 29-01-1903

Geboorteplaats: Nijmegen

Fotonummer: GN1663 

Misdrijf: feitelijkheid tegen de eerbaarheid, verkrachting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 27-04-1887

Uitschrijving: 25-02-1895

 

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 28-07-1880
Arnhemsche courant 28-07-1880
Het nieuws van den dag : kleine courant 14-04-1887
Het nieuws van den dag : kleine courant 14-04-1887

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

 

BRUIJN, Hendrik de, oud 63 jaar, onderwijzer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 167 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd 26 Juli 1880 door het gerechtshof te Arnhem wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een meisje beneden de 15 jaar, tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 4den April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Beek bij Ubbergen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: