Hendrik Antonie Trompert


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Hendrik Antonie Trompert

TROMPERT, Hendrik Antonie, oud 29 jaar,  schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam lang 1.70 meter, haar en wenkbr, bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd tweemaal veroordeeld wegens valschheid in onderhandsch geschrift; 14 October 1871 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland tot 3 jaar gevangenisstraf; 7 Juni 1878 door het gerechtshof te 's Gravenhage tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 7 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Overschie begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 18-12-1853   

Overleden: 18-01-1902

Geboorteplaats: Rotterdam 

Fotonummer: GN1719 

Misdrijf: valschheid in onderhandsch geschrift;

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Rotterdamsch nieuwsblad 11-06-1878
Rotterdamsch nieuwsblad 11-06-1878

Ingezonden: