Hendricus Julianus Rooseboom


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

ROOSEBOOM, Hendricus Julianus, zich ook noemende Charles SMIT en Jan van HAELL, oud 29 jaar, stoker, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 13 Aug. 1886 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens twee diefstallen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 13 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Delft begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 28-08-1862 

Overleden: 12-03-1886

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1777

Misdrijf: diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: