Heinrich Scheitsbach


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Heinrich Scheitsbach

SCHEITSBACH, Heinrich, oud 41 jaar,

groentenhandelaar, Roomsch-Katholiek, weduwnaar, geboren te Bach, laatst gewoond hebbende te Duisburg, lang 1,65 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus dik en breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 2 Oct. 1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was reiniger. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia :

Geboren:    

Overleden: 

Geboorteplaats: Bach ( Eldorf ) 

Fotonummer: GN1754 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 28-09-1877
Algemeen Handelsblad 28-09-1877

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: