Haije de Jong


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

JONG, Haije de, ook genaamd HAIJE, Wiegers de, oud 46 jaar, polderwerker, ongehuwd, Protest int, geboren te Jubbega, laatst gewoond hebbende te Wommels, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin plat, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Friesland 2 Oct. 1865 wegens valschheid in geschriften, 16 Maart 1868 wegens diefstal; door het gerechtshof te Leeuwarden 30 Aug. 1876 en 17 Juni 1886 wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, tweemaal tot 6 jaar en eens tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 17 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Weidum, gemeente Baarderadeel, begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als barbier werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 19-12-1844

Overleden: 06-10-1915

Geboorteplaats: Jubbega 

Fotonummer: GN1776

Misdrijf: valschheid in geschriften, diefstal, diefstal,

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 18-03-1868

Uitschrijving: 16-03-1874De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 01-09-1876
Provinciale Drentsche en Asser courant 01-09-1876
Het nieuws van den dag : kleine courant 21-06-1886
Het nieuws van den dag : kleine courant 21-06-1886

Ingezonden: