Johannes Jacobus Schaaphok


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 

 SCHAAPHOK, Johannes Jacobus, oud 32 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Slochteren, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed en dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht

ovaal, kleur gezond, is bijziende : —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen 4 Dec. 1873 en 8 Aug. 1877wegens diefstal, bedelarij en gewelddadigheid jegens een bedienend beambte, door die te Assen 12 Sept. 1877 wegens bedelarij, door die te Groningen 13 Dec. 1877 wegens rebellie, door het gerechtshof te Leeuwarden 27 April 1878 en 20 Aug. 1884, wegens schriftelijke bedreiging: met brandstichting en met moord, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 3 maanden celstraf met het tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 8 dagen celstraf, 1 dag gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 15 dagen

celstraf, 5 en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 20 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna naar de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven.   


Personalia:

Geboren: 11-01-1858

Overleden: 

Geboorteplaats: Slochteren

Fotonummer: GN1656

Misdrijf: diefstal, bedelarij, gewelddadigheid jegens bedienend beambte, rebellie, schriftelijke bedreiging, moord, 

Slachtoffer:

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-09-1884

Uitschrijving: 20-08-1890

 De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

 SCHAAPHOK, Johannes Jacobus, oud 25 jaar, mattenwever, ongehuwd, Protestant, geboren te Slochteren, laatstelijk verpleegd in het Rijksgesticht Veenhuizen, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed en dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijziende: —

 

Werd veroordeeld: 12 Januari 1874 door het provinciaal gerechtshof van Groningen, wegens landlooperij en diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf; 16 Maart 1876 door de rechtbank te Groningen, wegens bedelarij in verbinding, tot 3 maanden

celtraf, met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; 27 April 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens bedreiging met brandstichting, tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 27 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal van daar naar de bedeauarsgestichten worden overgebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij heeft een valsch en laag karakter. Hij werd bezig gehouden met vlechten van spart. Hij kan schrijven. 


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 09-09-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 09-09-1896

Ingezonden: