Gerrit Teunis Jurriens


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

JURRIENS, Gerrit Teunis, oud 58 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Apeldoorn, lang 1.62 meter, haar, wenkbr. en  oogen grijs, voorhoofd smal, neus dik, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; 

 

Werd 23 Sept. 1885 door het gerechtshof te Amsterdam wegens moedwilligen doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 5 maanden afslag, wordt 3 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zutphen begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrijgoed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 16-05-1837

Overleden: 27-07-1911

Geboorteplaats: Apeldoorn

Fotonummer: GN1775

Misdrijf: moedwilligen doodslag 

Slachtoffer: Willem Gerritsen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-01-1886

Uitschrijving: 03-11-1894

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 03-09-1885
Het nieuws van den dag : kleine courant 03-09-1885

Ingezonden: