Gerrit Jan Fij


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

FIJ, Gerrit Jan, oud 52 jaar, arbeider, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Enschede, laatst gewoond hebbende te Lonneker, lang; 1.73 meter, haar en wenkbr bruin, voorhoofd plat, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 28 Juli 1868. door het provinciaal gerechtshof in Overijssel, wegens opzettelijke brandstichting tot 20 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 jaar en 6 maanden afslag, is den 13 Juli jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haaksbergen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was met het toezicht op de weverij belast. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 16-11-1832

Overleden: 01-02-1920

Geboorteplaats: Enschede   

Fotonummer: GN1793

Misdrijf: opzettelijke brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 14-12-1868

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 30-07-1868
Algemeen Handelsblad 30-07-1868
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 14-12-1868
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 14-12-1868

Ingezonden: