Gerardus van Emmenes


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Gerardus van Emmenes

EMMENES, Gerardus van, oud 50 jaar,  arbeider, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Maastricht, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 31 Dec. 1864 door den krijgsraad in de 7de milit. afd., wegens vernieling van een gebouw; 14 Maart 1876 door de rechtb. te Maastricht, wegens mishandeling; 13 Nov. 1884 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens moedwilligen manslag, respectievelijk tot 1 jaar en 3 dagen gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 15 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Maastricht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was met het kalanderen werkzaam. Hij kan niet schrijven.


Personalia:

Geboren: 04-07-1839   

Overleden: 

Geboorteplaats: Maastricht

Fotonummer: GN1688 

Misdrijf: vernieling van een gebouw, mishandeling, moedwilligen manslag

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 25-11-1884

Uitschrijving: 15-08-1889

 De kranten berichten:


Ingezonden: