Gerardus van Doorn


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Gerardus van Doorn

DOORN, Gerardus van, oud 52 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Warns, laatst gewoond hebbende te s' Hertogenbosch, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd plat, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond 

 

Werd veroordeeld: 15 Maart 1866 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland en 5 Febr. 1880 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens diefstallen respectievelijk tot 6 en 7 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 5den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas naar 's Hertogenbosch begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was valsch. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia :

Geboren: 15-03-1834   

Overleden: 

Geboorteplaats: Warns

Fotonummer: GN1675 

Misdrijf: diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 28-04-1866

Uitschrijving:  14-03-1872

 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 12-04-1873

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 17-03-1866
Arnhemsche courant 17-03-1866

Ingezonden: