Fritz Heinrich August Groetzner


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Fritz Heinrich August Groetzner

GROETZNER, Fritz Heinrich August, oud 33 jaar, bediende, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Deitmansdorf, zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 8 Dec. 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 8 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Deitmansdorf

Fotonummer: GN1761 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: