Frans van Rijsewijk


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

RIJSEWIJK, Frans van, oud 49 jaar, zonder  beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Naarden, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 12 Mei 1865 en 27 Febr. 1874 door het provinciaal gerechtshof in Drenthe, wegens bedreiging met brandstichting; 12 April 1864 door de rechtb. te Deventer, 31 Juli 1876 en 25 Juli 1878 door die te Amsterdam, wegens bedelarij en 7 Nov. 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens bedreiging met moord en brandstichting, respectievelijk tot 7 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar celstraf, tweemaal 3 maanden en eens 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 10 jaar tuchthuisstraf;

 

Hij wordt 7 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij vlocht spart. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 30-10-1838

Overleden: 

Geboorteplaats: Naarden

Fotonummer: GN1690 

Misdrijf: bedreiging met brandstichting, bedelarij,  bedreiging met moord en brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 29-05-1865

Uitschrijving:  11-05-1872

 De kranten berichten:


Ingezonden: