Francois Guerrij


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Francois Guerrij

GUERRIJ, Francols, oud 42 jaar, mechanicien, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Lijon (Frankrijk), laatst gewoond hebbende te Duinkerken (Belgie), lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, bruine knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 2 Augustus 1878 door den krijgsraad te Soerabaija wegens insubordinatie, 4 Mei 1883 door het hoog militair gerechtshof in Ned. Indië wegens feitelijke insubordinatie, respectievelijk tot 5 en 6 jaar detentiestraf.

 

Hij wordt 5 Augustus a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was  zeer goed. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Fransch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Lijon 

Fotonummer: GN1734

Misdrijf: insubordinatie, feitelijke insubordinatie


De kranten berichten:


Ingezonden: