Franciscus Holkema


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

HOLKEMA, Franciscus, oud 49 jaar, koopman, gehuwd, Protestant, geboren te Goingarijp, gem, Doniawerstal, laatst gewoond hebbende te Akmarijp, gem. Utingeradeel, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 23 Januari 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens enkele bankbreuk en bedriegelijke bankbreuk tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 25 October a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Goingarijp begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als boekbinder werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Goingarijp 

Fotonummer: GN1796 

Misdrijf: enkele bankbreuk en bedriegelijke bankbreuk 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 19-06-1879
Het nieuws van den dag : kleine courant 19-06-1879
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-01-1880
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-01-1880

Ingezonden:

Winkelier / Koopman (o.a. zuivel,veevoer en effecten). Woonde in Terkaple. Franciscus, gehuwd met Akke Klases de Vries (Akke Klases had een zus, Fetsje, die gehuwd was met Gerrit Annes van der Leij, boer te Akmarijp). d.d. 2.8.1862, van wie hij later gescheiden is. Hij woonde in Terkaple en had handel in boter, kaas en veevoeder, alsook in effecten.

 

In 1879 - economisch rampjaar in Friesland, waarin o.a. de boterprijzen halveerden - ging hij failliet. Bepaalde malversaties (verborgen houden van boeken?) leidden ertoe, dat hij voor 7 jaar in de gevangenis terecht kwam. Naar aanleiding daarvan werd door een zekere T.G. van der Meulen, Bergumer volksdichter, een gedicht gemaakt, dat in de "Birgumer Krante" van 6.1879 verscheen. 

 

Gedicht van T.G. van der Meulen, Bergumer volksdichter, verschenen in de "Birgumer Krante" van juni 1879. Het gedicht bezingt het bankroet van Franciscus Petrus Holkema te Terkaple. YN IT LYTSE DOARP TERKAPLE 1879

 

Bron: 20-07-2009, roel holkema