Franciscus Bernardus Hendricus de Brabander


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Franciscus Bernardus Hendricus de Brabander

BRABANDER, Franciscus Bernardus Hendricus de, oud 47 jaar, werkman, ongehuwd, Roomsch Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus spits, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een kippeborst: 

 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam 16 Maart 1870; door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 9 Juni 1865 en 16 Mei 1873; door het gerechtshof te Amsterdam 2 Juli 1876, 27 Dec. 1881 en 23 Jan. 1889, telkens wegens diefstal, door hetzelfde hof 21 Aug. 1883 in hooger beroep wegens bedelarij met bedreiging, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf, 6 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 7 jaar gevangenisstraf en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt 31 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1701


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: