Franciscus Bernardus Hendricus de Brabander


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

Franciscus Bernardus Hendricus de Brabander

BRABANDER, Franciscus Bernardus Hendricus de, oud 47 jaar, werkman, ongehuwd, Roomsch Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus spits, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een kippeborst: 

 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam 16 Maart 1870; door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 9 Juni 1865 en 16 Mei 1873; door het gerechtshof te Amsterdam 2 Juli 1876, 27 Dec. 1881 en 23 Jan. 1889, telkens wegens diefstal, door hetzelfde hof 21 Aug. 1883 in hooger beroep wegens bedelarij met bedreiging, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf, 6 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 7 jaar gevangenisstraf en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt 31 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1701 

Misdrijf: diefstal,  bedelarij ,bedelarij met bedreiging

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

 

de BRABANDER, Franclscus Bernardus Hendrlcus, oud 31 jaar, mandenmaker, ongehuwd, geboren en laatst wonende te Amsterdam, lang 1,69 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, bijzondere teekenen: hooge borst:

 

 Werd bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 25 Jan. 1865; — bij arrest van het prov. geregtshof in Noordholland dd- 9 Junij 1865; — bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 16 Maart 1870; — bij arrest van het prov. geregtshof in Noordbolland dd. 16 Mei 1873; — bij arrest van het geregtsbof te Amsterdam dd. 2 Febr. 1876; — en laatstelijk bij arrest van hetzelfde geregtshof dd. 27 Dec. 1881 veroordeeld — steeds wegens diefstal — resp. tot 20 maanden gevangenisstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 2 jaar celstraf, 5 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 27 December e. k. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

 

BRABANDER, Franclscus, Bernardus, Hendricus, oud 35 jaar, mandenmaker, ongehuwd, Roomsch Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,682 meter, haar en wenkbr. donker bruin, voorhoofd laag, oogen donker bruin, neus en mond gewoon, kin rond, licht blonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een kippenborst:

 

Werd veroordeeld: 9 Juni 1865 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 16 Maart 1870 door de rechtbank te Amsterdam, 16 Mei 1873 door het provinciaal gerechtshof in Noord Holland, 2 Febr- 1876 en 27 Dec. 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens  wegens diefstal, 21 Aug. 1883 door hetzelfde hof wegens bedelarij gepaard met dreigementen door drie personen in vereenging met elkander en rebellie, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 1 en 2 jaar celstraf, 5 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

 Hij wordt den 15 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten overgebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam.

Hij kan schrijven. 


Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: