Ernst de Koster


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Ernst de Koster

KOSTER, Ernst de, oud 33 jaar, arbeider,  ongehuwd, Protestant, geboren te Muntendam, laatst gewoond hebbende te Veendam, lang 1.55 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist een gedeelte der pink van de rechterhand: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, in 1880 zesmaal, wegens mishandeling, beleediging, hoon en diefstal; 11 Febr. 1881 en 28 Juni 1882 wegens mishandeling en rebellie, door die te Groningen 26 Juli 1882 wegens diefstal, door die te Winschoten 27 Juni en 20 Aug. 1884 en 24 Dec. 1885, wegens verbreking van afsluiting, diefstal en mishandeling; door het gerechtshof te Leeuwarden, 29 April 1886 wegens diefstal,  respectievelijk tot 1 maand 13 dagen, 2 maanden en 1 maand celstraf, tweemaal tot f 1,50 boete of 14 dagen subsidiaire gevangenisstraf, 15 dagen, 4 maanden, l jaar, 2 maanden, 1 jaar en 1 maand celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 29 April. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Veendam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 22-10-1857   

Overleden: 01-02-1929

Geboorteplaats: Muntendam 

Fotonummer: GN1758

Misdrijf: mishandeling, beleediging, hoon en 

diefstal, mishandeling en rebellie, diefstal, verbreking van afsluiting, diefstal en  mishandeling

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 11-05-1886

Uitschrijving: 19-04-1891

 De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

 

KOSTER, Ernst Jan de, oud 22 jaar, schippersknecht, ongehuwd, Protestant, geborenen laatst gewoond hebbende te Muntendam, lang 1.55, meter, haar en wenkbr.bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

 Werd veroordeeld: 11 Februari 1881 en 26 Juli 1882 door de rechtbank te Groningen wegens diefstallen en verbreking van afsluitingt respectievelijk tot 1 jaar, 1 jaar en 1 maand celstraf; 19 Mei 1882 door de rechtbank te Winschoten, wegens mishandeling tot 15 dagen celstraf; Januari 1883 door dezelfde rechtbank, wegens wederstand, tot 4 maanden celstraf.

 

Hij wordt den 7 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Muntendam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam. Hij kan schrijven


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

 

KOSTER, Ernst de; oud 35 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Muntendam, laatst gewoond hebbende te Veendam, lang 1.54 meter, haar en

wenkbr. donker blond, voorhoofd rood, oogen brein, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek, de vingers zijner rechterhand zijn verminkt: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 11 Febr. 1881 en 2 Aug. 1884, wegens diefstal, door het gerechtshof te Leeuwarden, 29 April 1886 wegens aanranding op den openbaren weg en door de rechtbank te Winschoten,

9 Oct. 1891, wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maal 1 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 24 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Veendam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij weefde passement. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: