Eduard Aernoudts


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Eduard Aernoudts

AERNOUDTS, Eduard, oud 45 jaar, sjouwer, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Westerland, laatst gewoond hebbende te Groede, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 2 Maart 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens opzettelijke brandstichting, tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij wordt den 2den Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Ter Neuzen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Westerland

Fotonummer: GN1799 

Misdrijf: opzettelijke brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Goessche Courant  4 maart 1882
Goessche Courant 4 maart 1882

Ingezonden: